Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

THÔNG BÁO Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 07/03/2022

Người đăng: Admin Ngày đăng: 22:33 | 07/03 Lượt xem: 101

Ngày 7/3, Sở Y tế tỉnh Kon Tum Thông báo số  1113/TB-SYT, về kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Địa bàn đánh giá: 102/102 xã, phường, thị trấn.

2. Kết quả: (Có phụ lục kèm theo).

- Cấp độ 1 (vùng xanh): 31/102 xã, phường, thị trấn.

- Cấp độ 2 (vùng vàng): 18/102 xã, phường, thị trấn (xã Kroong, Vinh Quang - thành phố Kon Tum; xã Đăk La, Đăk Ui, Ngọk Réo - huyện Đăk Hà; thị trấn Plei Kần, xã Đăk Xú - huyện Ngọc Hồi; xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Long - huyện Đăk Glei; xã Đăk Tờ Kan, Ngọc Lây, Văn Xuôi - huyện Tu Mơ Rông; xã Đăk Tờ Re - huyện Kon Rẫy; xã Sa Nghĩa, Hơ Moong - huyện Sa Thầy).

- Cấp độ 3 (vùng cam): 53/102 xã, phường, thị trấn (các phường Duy Tân, Lê Lợi, Ngô Mây, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, các xã Chư Hreng, Đăk Cấm, Đăk Năng, Đăk Rơ Wa,  Đoàn Kết, Ia Chim - thành phố Kon Tum; thị trấn Đăk Hà, xã Đăk Hring, Đăk Mar, Đăk Ngọk, Hà Mòn - huyện Đăk Hà; thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, Văn Lem - huyện Đăk Tô; thị trấn Đăk Glei, xã Đăk Nhoong, Đăk Choong, Đăk Man, Đăk Pek - huyện Đăk Glei; xã Đăk Hà, Đăk Na, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Măng Ri, Tê Xăng - huyện Tu Mơ Rông; thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, Đăk Ruồng - huyện Kon Rẫy; thị trấn Măng Đen, xã Măng Cành, Đăk Tăng, Măng Bút, Ngọc Tem - huyện Kon Plong; thị trấn Sa Thầy, xã Sa Bình, Sa Nhơn, Mô Rai, Ya Ly, Ya Xiêr, Ya Tăng - huyện Sa Thầy; xã Ia Đal - huyện Ia H’Drai).

Sở Y tế tỉnh Kon Tum kính báo Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh được biết./.

Phụ lục

BẢNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TỈNH KON TUM

(Kèm theo Thông báo số 1113 /TB-SYT ngày 07 tháng 03 năm 2022)

_____________________________

 

TT

Địa phương

XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Cấp độ 4

I

THÀNH PHỐ KON TUM

1

Phường Duy Tân

X

2

Phường Lê Lợi

X

 

3

Phường Ngô Mây

X

 

4

Phường Nguyễn Trãi

X

 

5

Phường Quang Trung

X

 

6

Phường Quyết Thắng

X

 

7

Phường Thắng Lợi

X

 

8

Phường Thống Nhất

X

 

9

Phường Trần Hưng Đạo

X

 

10

Phường Trường Chinh

X

 

11

Xã Chư Hreng

X

 

12

Xã Đăk Blà

X

 

13

Xã Đăk Cấm

X

 

14

Xã Đăk Năng

X

 

15

Xã Đăk Rơ Wa

X

 

16

Xã Đoàn Kết

X

 

17

Xã Hòa Bình

X

 

18

Xã Ia Chim

X

 

19

Xã Kroong

X

 

20

Xã Ngọk Bay

X

 

21

Xã Vinh Quang

X

 

II

HUYỆN ĐĂK HÀ

22

Thị trấn Đăk Hà

X

 

23

Xã Đăk Hring

 

X

 

24

Xã Đăk La

X

 

 

25

Xã Đăk Long

X

 

 

26

Xã Đăk Mar

X

 

27

Xã Đăk Ngọk

X

 

28

Xã Đăk Pxi

X

 

 

 

29

Xã Đăk Ui

X

 

30

Xã Hà Mòn

X

 

31

Xã Ngọk Réo

X

 

 

32

Xã Ngọk Wang

X

 

 

 

III

HUYỆN ĐĂK TÔ

33

Thị trấn Đăk Tô

X

34

Xã Diên Bình

X

 

35

Xã Đăk Rơ Nga

X

 

 

36

Xã Đăk Trăm

X

 

37

Xã Kon Đào

X

38

Xã Ngọk Tụ

X

 

 

39

Xã Pô Kô

X

 

40

Xã Tân Cảnh

 

X

 

41

Xã Văn Lem

X

 

IV

HUYỆN NGỌC HỒI

42

Thị trấn Plei Kần

X

 

 

43

Xã Đăk Ang

X

 

 

44

Xã Đăk Dục

X

 

 

45

Xã Đăk Kan

X

 

 

46

Xã Đăk Nông

X

 

 

47

Xã Đăk Xú

X

 

48

Xã Pờ Y

X

 

 

49

Xã Sa Loong

X

 

 

V

HUYỆN ĐĂK GLEI

50

Thị trấn Đăk Glei

X

51

Xã Đăk Choong

X

52

Xã Đăk Kroong

X

53

Xã Đăk Long

X

54

Xã Đăk Man

X

55

Xã Đăk Môn

X

56

Xã Đăk Nhoong

X

57

Xã Đăk Pék

X

58

Xã Đăk Blô

X

59

Xã Mường Hoong

X

60

Xã Ngọc Linh

X

61

Xã Xốp

X

VI

HUYỆN TU MƠ RÔNG

62

Xã Đăk Na

 

X

 

63

Xã Đăk Sao

 

X

 

64

Xã Đăk Rơ Ông

X

 

65

Xã Đăk Tờ Kan

X

  

 

66

Xã Đăk Hà

X

 

67

Xã Tu Mơ Rông

X

 

 

68

Xã Văn Xuôi

X

 

 

69

Xã Ngọc Yêu

X

 

 

70

Xã Ngọc Lây

X

 

71

Xã Măng Ri

 

X

 

72

Xã Tê Xăng

X

 

VII

HUYỆN KON RẪY

73

Thị trấn Đăk Rve

X

 

74

Xã Đăk Pne

X

 

 

 

75

Xã Tân Lập

 

 

76

Xã Đăk Ruồng

 

 

77

Xã Đăk Tơ Lung

X

 

 

 

78

Xã Đăk Kôi

X

 

 

 

79

Xã Đăk Tờ Re

 X

 

 

VIII

HUYỆN KON PLÔNG

80

Thị trấn Măng Đen

X

 

81

Xã Đăk Nên

X

 

 

 

82

Xã Đăk Ring

X

 

 

 

83

Xã Đăk Tăng

 

X

 

84

Xã Hiếu

 

 

85

Xã Măng Bút

X

 

86

Xã Măng Cành

 

X

 

87

Xã Ngọc Tem

 

X

 

88

Xã Pờ Ê

X

 

 

 

IX

HUYỆN SA THẦY

89

Thị trấn Sa Thầy

X

90

Xã Sa Sơn

X

91

Xã Sa Nhơn

X

92

Xã Sa Nghĩa

X

93

Xã Sa Bình

X

94

Xã Hơ Moong

X

95

Xã Rờ Kơi

X

96

Xã Mô Rai

X

97

Xã Ya Ly

X

98

Xã Ya Xiêr

X

99

Xã Ya Tăng

X

X

HUYỆN IA H’DRAI

100

Xã Ia Tơi

X

 

 

101

Xã Ia Dom

X

102

Xã Ia Đal

X

 
Nguồn tin: Admin COVID-19.kontum.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000735090

Số người đang Online: 12
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum