Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Người đăng: Admin Ngày đăng: 5:56 | 20/07 Lượt xem: 35

Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2456/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 2 nội dung thực hiện gồm:

(1) Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động đã xác định đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế ; Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch; Hỗ trợ hộ kinh doanh; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

(2) Xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Yêu cầu UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương đề xuất tiêu chí (thu nhập bình quân/người; thời gian cư trú ở địa phương;...); xác định đối tượng (đặc điểm nghề nghiệp; thu nhập hàng ngày;...), mức hỗ trợ phù hợp tiêu chuẩn về thu nhập do tổ chức/cá nhân có thẩm quyền ban hành báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 7 năm 2021.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù (nếu có) theo quy định tại điểm 12, mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP và Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015...

Nguồn tin: https://kontum.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết

Lượt truy cập