Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo ngày 17-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 16/9/2020)
----------------Số liệu ngày 16 tháng 9 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 16-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 15/9/2020)
----------------Số liệu ngày 15 tháng 9 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 15-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 14/9/2020)
----------------Số liệu ngày 14 tháng 9 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 14-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 13/9/2020)
----------------Số liệu ngày 13 tháng 9 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 14-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 12/9/2020)
----------------Số liệu ngày 12 tháng 9 năm 2020-----------------
Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000056193

 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum