Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo ngày 10-7-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 09/7/2020)
----------------Số liệu ngày 09 tháng 7 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 10-7-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 08/7/2020)
----------------Số liệu ngày 08 tháng 7 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 08-7-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 07/7/2020)
----------------Số liệu ngày 07 tháng 7 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 07-7-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 06/7/2020)
----------------Số liệu ngày 06 tháng 7 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 06-7-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 05/7/2020)
----------------Số liệu ngày 05 tháng 7 năm 2020-----------------Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000028589

 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum