Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Báo cáo ngày 30-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 29/9/2020)
----------------Số liệu ngày 29 tháng 9 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 29-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 28/9/2020)
----------------Số liệu ngày 28 tháng 9 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 28-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 27/9/2020)
----------------Số liệu ngày 27 tháng 9 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 28-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 26/9/2020)
----------------Số liệu ngày 26 tháng 9 năm 2020-----------------
Báo cáo ngày 28-9-2020: Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 25/9/2020)
----------------Số liệu ngày 25 tháng 9 năm 2020-----------------
Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000084866

 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum