Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 18, tin tức 1 đến 20 trong 342 tin tức.
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 24/6/2021) Admin, 25/06/2021, Lượt xem:2
Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 17/6/2021 đến ngày 23/6/2021) Admin, 24/06/2021, Lượt xem:8
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 22/6/2021) Admin, 23/06/2021, Lượt xem:7
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 21/6/2021) Admin, 22/06/2021, Lượt xem:12
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 20/6/2021) Admin, 21/06/2021, Lượt xem:19
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 19/6/2021) Admin, 21/06/2021, Lượt xem:15
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 18/6/2021) Admin, 21/06/2021, Lượt xem:15
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 17/6/2021) Admin, 18/06/2021, Lượt xem:29
Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 10/6/2021 đến ngày 16/6/2021) Admin, 17/06/2021, Lượt xem:24
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 15/6/2021) Admin, 16/06/2021, Lượt xem:23
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 14/6/2021) Admin, 15/06/2021, Lượt xem:21
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 13/6/2021) Admin, 14/06/2021, Lượt xem:22
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 11/6/2021) Admin, 14/06/2021, Lượt xem:30
Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 09/6/2021) Admin, 11/06/2021, Lượt xem:39
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 07/6/2021) Admin, 08/06/2021, Lượt xem:48
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 06/6/2021) Admin, 07/06/2021, Lượt xem:42
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 05/6/2021) Admin, 07/06/2021, Lượt xem:41
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 04/6/2021) Admin, 07/06/2021, Lượt xem:42
Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 03/6/2021) Admin, 04/06/2021, Lượt xem:38
Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp của thành phố Kon Tum đi cùng chuyến bay với ca COVID-19 số 6281 tại Thành phố Hồ Chí Minh Admin, 01/06/2021, Lượt xem:60


Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000191091

Số người đang Online: 19
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum