Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 28, tin tức 1 đến 20 trong 548 tin tức.
Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ngày 17/01/2022 Admin, 19/01/2022, Lượt xem:27
Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 10/01/2022) Admin, 11/01/2022, Lượt xem:46
Xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) thuộc vùng cam Admin, 04/01/2022, Lượt xem:41
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 111) Admin, 24/12/2021, Lượt xem:58
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 110) Admin, 23/12/2021, Lượt xem:46
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 108) Admin, 20/12/2021, Lượt xem:48
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 104) Admin, 16/12/2021, Lượt xem:70
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 103) Admin, 16/12/2021, Lượt xem:65
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 102) Admin, 14/12/2021, Lượt xem:62
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 101) Admin, 13/12/2021, Lượt xem:66
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 100) Admin, 13/12/2021, Lượt xem:44
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 99) Admin, 12/12/2021, Lượt xem:41
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 98) Admin, 10/12/2021, Lượt xem:54
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 97) Admin, 09/12/2021, Lượt xem:50
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 96) Admin, 08/12/2021, Lượt xem:48
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 95) Admin, 07/12/2021, Lượt xem:59
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 94) Admin, 06/12/2021, Lượt xem:66
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 93) Admin, 05/12/2021, Lượt xem:62
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 92) Admin, 04/12/2021, Lượt xem:72
SỞ Y TẾ: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 4 Admin, 03/12/2021, Lượt xem:83
Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000493483

Số người đang Online: 19
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum