Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 22, tin tức 1 đến 20 trong 438 tin tức.
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 23/9/2021) Admin, 25/09/2021, Lượt xem:15
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 22/9/2021) Admin, 23/09/2021, Lượt xem:35
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 16) về trường hợp thứ 28 và thứ 29 dương tính với SARS-CoV-2 tại Chốt 1 – Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum Admin, 23/09/2021, Lượt xem:37
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 21/9/2021) Admin, 22/09/2021, Lượt xem:49
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 20/9/2021) Admin, 21/09/2021, Lượt xem:51
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 19/9/2021) Admin, 20/09/2021, Lượt xem:57
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 18/9/2021) Admin, 20/09/2021, Lượt xem:38
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 17/9/2021) Admin, 20/09/2021, Lượt xem:33
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 16/9/2021) Admin, 17/09/2021, Lượt xem:49
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 09/9/2021 đến ngày 15/9/2021) Admin, 16/09/2021, Lượt xem:50
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 14/9/2021) Admin, 16/09/2021, Lượt xem:45
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 11/9/2021) Admin, 13/09/2021, Lượt xem:73
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 10/9/2021) Admin, 13/09/2021, Lượt xem:53
BÁO CÁO Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (từ ngày 27/8/2021 đến ngày 08/9/20211 ) Admin, 10/09/2021, Lượt xem:70
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 07/9/2021) Admin, 08/09/2021, Lượt xem:76
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 15) về trường hợp thứ 27 dương tính với SARS-CoV-2 tại cơ sở cách ly điều trị Admin, 07/09/2021, Lượt xem:94
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 06/9/2021) Admin, 07/09/2021, Lượt xem:69
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 05/9/2021) Admin, 06/09/2021, Lượt xem:87
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 04/9/2021) Admin, 06/09/2021, Lượt xem:68
BÁO CÁO Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (ngày 03/9/2021) Admin, 06/09/2021, Lượt xem:65


Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000312993

Số người đang Online: 10
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum