Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 10/01/2022)

Người đăng: Admin Ngày đăng: 8:53 | 11/01 Lượt xem: 47

Ngày 10/01, Sở Y tế thông báo thông báo số 183/TB-SYT về kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có phụ lục và bản đồ kèm theo), như sau:

1. Cấp xã

- Cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới - vùng xanh): 98/102 xã, phường, thị trấn.

- Cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng): 02/102(xã Đăk Ang, Sa Loong - huyện Ngọc Hồi).

- Cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam): 02/102 xã, phường (xã Pờ Y - huyện Ngọc Hồi; phường Thống Nhất - thành phố Kon Tum).

2. Cấp huyện

- Cấp độ 1: 09/10 huyện, thành phố.

- Cấp độ 2: 01/10 huyện (huyện Ngọc Hồi).

3. Cấp tỉnh: Tỉnh Kon Tum phân loại cấp độ 1.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum kính báo Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh được biết./.

 

Phụ lục

BẢNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TỈNH KON TUM

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SYT ngày     tháng 01 năm 2022)

TT

Địa phương

XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Cấp độ 4

Tỉnh Kon Tum

X

 

 

I

TP. Kon Tum

X

1

Phường Duy Tân

X

2

Phường Lê Lợi

X

 

 

 

3

Phường Ngô Mây

X

 

 

 

4

Phường Nguyễn Trãi

X

 

 

 

5

Phường Quang Trung

X

 

6

Phường Quyết Thắng

X

 

 

7

Phường Thắng Lợi

X

 

 

 

8

Phường Thống Nhất

 

 

9

Phường Trần Hưng Đạo

X

 

 

 

10

Phường Trường Chinh

X

 

 

11

Xã Chư Hreng

X

 

 

 

12

Xã Đăk Blà

X

 

 

 

13

Xã Đăk Cấm

X

 

 

 

14

Xã Đăk Năng

X

 

 

 

15

Xã Đăk Rơ Wa

X

 

 

 

16

Xã Đoàn Kết

X

 

 

 

17

Xã Hòa Bình

X

 

 

 

18

Xã Ia Chim

X

 

 

 

19

Xã Kroong

X

 

 

 

20

Xã Ngọk Bay

X

 

 

 

21

Xã Vinh Quang

X

 

 

II

Huyện Đăk Hà

X

22

Thị trấn Đăk Hà

X

 

 

23

Xã Đăk Hring

X

 

 

 

24

Xã Đăk La

X

 

 

25

Xã Đăk Long

X

 

 

 

26

Xã Đăk Mar

X

 

 

27

Xã Đăk Ngọk

X

 

 

 

28

Xã Đăk Pxi

X

 

 

 

29

Xã Đăk Ui

X

 

 

 

30

Xã Hà Mòn

X

 

 

31

Xã Ngọk Réo

X

 

 

32

Xã Ngọk Wang

X

 

 

 

III

Huyện Đăk Tô

X

33

Thị trấn Đăk Tô

X

 

 

 

34

Xã Diên Bình

X

 

 

 

35

Xã Đăk Rơ Nga

X

 

 

 

36

Xã Đăk Trăm

X

 

 

37

Xã Kon Đào

X

 

 

 

38

Xã Ngọk Tụ

X

 

 

 

39

Xã Pô Kô

X

 

 

 

40

Xã Tân Cảnh

X

 

 

 

41

Xã Văn Lem

X

 

 

 

IV

Huyện Ngọc Hồi

X

42

Thị trấn Plei Kần

X

 

 

 

43

Xã Đăk Ang

X

 

 

44

Xã Đăk Dục

X

 

 

 

45

Xã Đăk Kan

X

 

 

46

Xã Đăk Nông

X

 

 

 

47

Xã Đăk Xú

X

 

 

 

48

Xã Pờ Y

 

X

 

49

Xã Sa Loong

X

 

 

V

Huyện Đăk Glei

X

50

Thị trấn Đăk Glei

X

 

 

 

51

Xã Đăk Choong

X

 

 

 

52

Xã Đăk Kroong

X

 

 

 

53

Xã Đăk Long

X

 

 

 

54

Xã Đăk Man

X

 

 

 

55

Xã Đăk Môn

X

 

 

 

56

Xã Đăk Nhoong

X

 

 

 

57

Xã Đăk Pek

X

 

 

 

58

Xã Đăk Blô

X

 

 

 

59

Xã Mường Hoong

X

 

 

 

60

Xã Ngọc Linh

X

 

 

 

61

Xã Xốp

X

 

 

 

VI

Huyện Tu Mơ Rông

X

62

Xã Đăk Na

X

 

 

 

63

Xã Đăk Sao

X

 

 

 

64

Xã Đăk Rơ Ông

X

 

 

 

65

Xã Đăk Tơ Kan

X

 

 

 

66

Xã Đăk Hà

X

 

 

67

Xã Tu Mơ Rông

X

 

 

68

Xã Văn Xuôi

X

 

 

 

69

Xã Ngọc Yêu

X

 

 

 

70

Xã Ngọc Lây

X

 

71

Xã Măng Ri

X

 

 

 

72

Xã Tê Xăng

X

 

 

 

VII

Huyện Kon Rẫy

X

73

Thị trấn Đăk Rve

X

 

 

 

74

Xã Đăk Pne

X

 

 

 

75

Xã Tân Lập

X

 

 

 

76

Xã Đăk Ruồng

X

 

 

 

77

Xã Đăk Tơ Lung

X

 

 

 

78

Xã Đăk Kôi

X

 

 

 

79

Xã Đăk Tờ Re

X

 

 

 

VIII

Huyện Kon Plông

X

80

Thị trấn Măng Đen

X

 

 

 

81

Xã Đăk Nên

X

 

 

 

82

Xã Đăk Ring

X

 

 

 

83

Xã Đăk Tăng

X

 

 

 

84

Xã Hiếu

X

 

 

 

85

Xã Măng Bút

X

 

 

 

86

Xã Măng Cành

X

 

 

 

87

Xã Ngọc Tem

X

 

 

 

88

Xã Pờ Ê

X

 

 

 

IX

Huyện Sa Thầy

X

89

Thị trấn Sa Thầy

X

 

 

 

90

Xã Sa Sơn

X

 

 

 

91

Xã Sa Nhơn

X

 

 

 

92

Xã Sa Nghĩa

X

 

 

 

93

Xã Sa Bình

X

 

 

 

94

Xã Hơ Moong

X

 

 

 

95

Xã Rờ Kơi

X

 

 

 

96

Xã Mô Rai

X

 

 

 

97

Xã Ya Ly

X

 

 

 

98

Xã Ya Xiêr

X

 

 

 

99

Xã Ya Tăng

X

 

 

 

X

Huyện Ia H’Drai

X

100

Xã Ia Tơi

X

 

 

 

101

Xã Ia Dom

X

102

Xã Ia Đal

X

Nguồn tin: Admin COVID-19.kontum.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000493590

Số người đang Online: 27
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum