Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

SYT-Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 28/02/2022)

Người đăng: Admin Ngày đăng: 16:26 | 28/02 Lượt xem: 91

Ngày 28/02, Sở Y tế tỉnh Kon Tum có thông báo số 991/TB-SYT, về kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Địa bàn đánh giá: 102/102 xã, phường, thị trấn.

2. Kết quả:

- Cấp độ 1 (vùng xanh): 45/102 xã, phường, thị trấn.

- Cấp độ 2 (vùng vàng): 24/102 xã, phường, thị trấn (phường Nguyễn Trãi, xã Đăk Blà - thành phố Kon Tum; xã Đăk Hring, Hà Mòn - huyện Đăk Hà; xã Kon Đào, Văn Lem - huyện Đăk Tô; xã Đăk Nông - huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Nhoong, Đăk Choong, Ngọc Linh, Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Long, Đăk Pek, Xốp - huyện Đăk Glei; xã Đăk Tờ Kan, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Tê Xăng - huyện Tu Mơ Rông; thị trấn Đăk Rve - huyện Kon Rẫy; xã Sa Nhơn, Sa Sơn, Ya Tăng- huyện Sa Thầy; xã Ia Đal - huyện Ia H’Drai).

- Cấp độ 3 (vùng cam): 33/102 xã, phường, thị trấn (các phường Duy Tân, Lê Lợi, Ngô Mây, Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, các xã Đăk Cấm, Đoàn Kết, Hòa Bình - thành phố Kon Tum; thị trấn Đăk Hà, xã Đăk Mar, Đăk Ngọk, Đăk Ui - huyện Đăk Hà; thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, Tân Cảnh, Pô Kô - huyện Đăk Tô; xã Đăk Xú, Bờ Y, thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi; thị trấn Đăk Glei - huyện Đăk Glei; xã Đăk Hà, Đăk Na, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Măng Ri - huyện Tu Mơ Rông; xã Tân Lập, Đăk Ruồng - huyện Kon Rẫy; thị trấn Măng Đen - huyện Kon Plong; xã Mô Rai - huyện Sa Thầy).

Sở Y tế tỉnh Kon Tum kính báo Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh được biết.

Phụ lục

BẢNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 TỈNH KON TUM

(Kèm theo Thông báo số 991/TB-SYT ngày 28  tháng 02 năm 2022)

_____________________________

 

TT

Địa phương

XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Cấp độ 4

I

THÀNH PHỐ KON TUM

1

Phường Duy Tân

X

2

Phường Lê Lợi

X

 

3

Phường Ngô Mây

X

 

4

Phường Nguyễn Trãi

X

 

5

Phường Quang Trung

X

 

6

Phường Quyết Thắng

X

 

7

Phường Thắng Lợi

X

 

8

Phường Thống Nhất

X

 

9

Phường Trần Hưng Đạo

X

 

10

Phường Trường Chinh

X

 

11

Xã Chư Hreng

X

 

12

Xã Đăk Blà

X

 

13

Xã Đăk Cấm

X

 

14

Xã Đăk Năng

X

 

15

Xã Đăk Rơ Wa

X

 

16

Xã Đoàn Kết

X

 

17

Xã Hòa Bình

X

 

18

Xã Ia Chim

X

 

19

Xã Kroong

X

 

20

Xã Ngọk Bay

X

 

21

Xã Vinh Quang

X

 

II

HUYỆN ĐĂK HÀ

22

Thị trấn Đăk Hà

 

23

Xã Đăk Hring

 X

 

24

Xã Đăk La

X

 

 

25

Xã Đăk Long

X

 

 

26

Xã Đăk Mar

 

27

Xã Đăk Ngọk

 

28

Xã Đăk Pxi

X

 

 

 

29

Xã Đăk Ui

 

 

30

Xã Hà Mòn

X

 

 

31

Xã Ngọk Réo

X

 

 

32

Xã Ngọk Wang

X

 

 

 

III

HUYỆN ĐĂK TÔ

33

Thị trấn Đăk Tô

X

34

Xã Diên Bình

X

 

35

Xã Đăk Rơ Nga

X

 

 

36

Xã Đăk Trăm

X

 

37

Xã Kon Đào

X

38

Xã Ngọk Tụ

X

 

 

39

Xã Pô Kô

X

 

40

Xã Tân Cảnh

 

X

 

41

Xã Văn Lem

X

 

 

IV

HUYỆN NGỌC HỒI

42

Thị trấn Plei Kần

 X

 

43

Xã Đăk Ang

X

 

 

44

Xã Đăk Dục

X

 

 

45

Xã Đăk Kan

X

 

 

46

Xã Đăk Nông

 

 

47

Xã Đăk Xú

 

X

 

48

Xã Pờ Y

 

X

 

49

Xã Sa Loong

X

 

 

V

HUYỆN ĐĂK GLEI

50

Thị trấn Đăk Glei

X

51

Xã Đăk Choong

X

52

Xã Đăk Kroong

X

53

Xã Đăk Long

X

54

Xã Đăk Man

X

55

Xã Đăk Môn

X

56

Xã Đăk Nhoong

X

57

Xã Đăk Pék

X

58

Xã Đăk Blô

X

59

Xã Mường Hoong

X

60

Xã Ngọc Linh

X

61

Xã Xốp

X

VI

HUYỆN TU MƠ RÔNG

62

Xã Đăk Na

 

 

63

Xã Đăk Sao

 

 

64

Xã Đăk Rơ Ông

 

65

Xã Đăk Tờ Kan

X

  

 

66

Xã Đăk Hà

 

67

Xã Tu Mơ Rông

X

 

 

68

Xã Văn Xuôi

X

 

 

 

69

Xã Ngọc Yêu

X

 

 

70

Xã Ngọc Lây

X

 

71

Xã Măng Ri

 

 

72

Xã Tê Xăng

X

 

 

VII

HUYỆN KON RẪY

73

Thị trấn Đăk Rve

X

 

 

74

Xã Đăk Pne

X

 

 

 

75

Xã Tân Lập

 

 

76

Xã Đăk Ruồng

 

 

77

Xã Đăk Tơ Lung

X

 

 

 

78

Xã Đăk Kôi

X

 

 

 

79

Xã Đăk Tờ Re

X

 

 

 

VIII

HUYỆN KON PLÔNG

80

Thị trấn Măng Đen

X

 

81

Xã Đăk Nên

X

 

 

 

82

Xã Đăk Ring

X

 

 

 

83

Xã Đăk Tăng

X

 

 

 

84

Xã Hiếu

 

 

85

Xã Măng Bút

X

 

 

86

Xã Măng Cành

X

 

 

 

87

Xã Ngọc Tem

X

 

 

 

88

Xã Pờ Ê

X

 

 

 

IX

HUYỆN SA THẦY

89

Thị trấn Sa Thầy

X

 

 

90

Xã Sa Sơn

X

 

91

Xã Sa Nhơn

X

 

 

92

Xã Sa Nghĩa

X

 

 

 

93

Xã Sa Bình

X

 

 

 

94

Xã Hơ Moong

X

 

 

 

95

Xã Rờ Kơi

X

 

 

 

96

Xã Mô Rai

 

 X

 

97

Xã Ya Ly

X

 

 

 

98

Xã Ya Xiêr

X

 

 

99

Xã Ya Tăng

 

 

X

HUYỆN IA H’DRAI

100

Xã Ia Tơi

X

 

 

101

Xã Ia Dom

X

102

Xã Ia Đal

X

 

Nguồn tin: Admin COVID-19.kontum.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000735026

Số người đang Online: 11
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum