Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19

Người đăng: Admin Ngày đăng: 17:41 | 22/05 Lượt xem: 58

Ngày 22/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1645/UBND-NNTN về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19; đặc biệt là Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 18/5/2021 và Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 20/5/2021 của Phó Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1641/UBND-KGVX ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác) tại địa phương khẩn trương xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải, đặc biệt đối với chất thải y tế tại các khu vực nêu trên của địa phương để phù hợp với việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.
 
Tăng cường việc tổ chức thực hiện và giám sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại địa phương để đảm bảo thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường. Trong đó, ưu tiên xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế và các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại địa phương để đảm bảo khoảng cách thu gom nhắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý.
 
Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải có chức năng xử lý chất thải y tế tại địa phương khác để hỗ trợ xử lý chất thải y tế trong trường hợp địa phương không đảm bảo năng lực xử lý chất thải y tế hoặc không đủ hạ tầng xử lý chất thải y tế./.

Nguồn tin: https://kontum.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000191102

Số người đang Online: 20
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum