Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Người đăng: Admin Ngày đăng: 21:31 | 01/06 Lượt xem: 42

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1769/UBND-NC về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,  UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương tiếp tục triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người theo tín ngưỡng, tôn giáo theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (nhất là địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của các tổ chức chưa được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo, cấp đăng ký hoạt động tôn giáo) có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh: phân công lực lượng đến từng địa bàn trọng điểm về tín ngưỡng, tôn giáo, gặp gỡ chức sắc lãnh đạo từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tuyên truyền, vận động tạm dừng các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo, thông tin về việc này trước cửa cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắc-xin phòng COVID-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Kịp thời động viên, biểu dương các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng gương mẫu, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

UBND các huyện: Kon Rẫy, Đăk Glei, Kon Plông và thành phố Kon Tum kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các cơ sở tôn giáo tự ý tập trung đông người để sinh hoạt tôn giáo không đảm bảocông tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Báo cáo của Ban Tôn giáo tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai nội dung trên; trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền xử lý, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biết, chỉ đạo./.

Nguồn tin: https://kontum.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:



Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000191106

Số người đang Online: 21
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum