Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

Người đăng: Admin Ngày đăng: 10:06 | 09/07 Lượt xem: 45

Ngày 08/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành Quyết định số 2343/QĐ-BCĐ về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum.

Quy chế này quy định chế độ làm việc, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo); Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách về các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ theo sự ủy quyền hoặc phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo thành lập các Tiểu ban theo quy định để tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban Chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu và giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; chịu sự phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động phối hợp với các thành viên khác để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh...

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ đạo, điều phối nhiệm vụ của Cơ quan thường trực, các Tiểu ban; các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có đại diện lãnh đạo được mời với tư cách thành viên của Ban Chỉ đạo và các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quy chế quy định cụ thể Nhiệm vụ của: Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 290/QĐ-BCĐ ngày 04/02/2020 của Ban Chỉ đạo về việc phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo.


Nguồn tin: https://kontum.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000220561

Số người đang Online: 35
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum