Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Quy định mới về thành lập quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung

Người đăng: Admin Ngày đăng: 15:55 | 26/01 Lượt xem: 353

Theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 25/1 của UBND tỉnh, các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 sẽ do UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định thành lập.

Cụ thể, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung của cấp tỉnh, gồm cơ sở cách ly tập trung do Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y quản lý.

Trong đó, cơ sở cách ly tập trung do Sở Y tế quản lý cách ly tập trung người thuộc diện cách ly y tế tập trung có bệnh kèm cần điều trị tại cơ sở y tế; những trường hợp khác khi được sự đồng ý của Giám đốc Sở Y tế.

Cơ sở cách ly tập trung giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý (ngoài cơ sở cách ly tập trung do quân đội thành lập theo thẩm quyền cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh (trừ nhập cảnh vào tỉnh trái phép) thuộc diện cách ly y tế tập trung hoặc có nhu cầu cách ly y tế tập trung; người nước ngoài nhập cảnh thuộc diện cách ly y tế tập trung (trừ cơ sở cách ly tập trung được thành lập lấy cơ sở của các cơ quan, doanh trại quân đội quản lý); người tiếp xúc gần (F1) với ca Covid-19 xác định (F0), người đến/về tỉnh thuộc diện cách ly y tế tập trung (các đối tượng này, khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh); cán bộ, chiến sĩ thuộc, trực thuộc các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đối tượng khác theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý cách ly y tế tập trung người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới của tỉnh (trừ cư dân thuộc các huyện biên giới); cán bộ, chiến sĩ thuộc, trực thuộc các lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đối tượng khác theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Cơ sở cách ly tập trung do Công an tỉnh quản lý cách ly y tế tập trung cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc diện cách ly y tế tập trung; can phạm, phạm nhân thuộc diện cách ly y tế tập trung; đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh bị tạm giữ hình sự thuộc diện cách ly y tế tập trung; các đối tượng khác theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Cơ sở cách ly tập trung (hoặc cách ly tạm thời) do Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y quản lý cách ly y tế tập trung người nhập cảnh thuộc diện cách ly y tế tập trung; người nghi nhiễm Covid-19.

UBND cấp huyện quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung của cấp huyện, gồm cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người được cách ly tự nguyện chi trả và cơ sở cách ly y tế tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện quản lý.

Trong đó, cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người được cách ly tự nguyện chi trả cách ly y tế tập trung người đến/về địa bàn thuộc diện cách ly y tế/tự theo dõi sức khỏe tại nhà có nhu cầu cách ly tại khách sạn tự nguyện chi trả chi phí; người thuộc đối tượng F1 hoặc F2 (tiếp xúc gần với F1) có nhu cầu cách ly tại khách sạn tự nguyện chi trả chi phí. Người đến/về địa bàn thuộc đối tượng cách ly y tế có nhu cầu cách ly tạm thời tại khách sạn tự chi trả hoặc vừa cách ly vừa đi làm việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; người nhập cảnh có nhu cầu cách ly/tự theo dõi sức khỏe tại khách sạn tự chi trả.

Cơ sở cách ly y tế tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện quản lý cách ly y tế tập trung người đến/về địa bàn thuộc diện cách ly y tế tập trung (hoặc thuộc diện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú nhưng không có nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh); người thuộc đối tượng F1 (không đủ điều kiện để cách ly tại nhà); người nhập cảnh (kể cả nhập cảnh trái phép qua đường biên giới của tỉnh hoặc từ các tỉnh, thành phố trong nước đến/về địa bàn); người nước ngoài thuộc diện cách ly y tế tập trung (trừ cơ sở cách ly tập trung được thành lập lấy cơ sở của các cơ quan, đơn vị, doanh trại quân đội quản lý).

Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật và chỉ đạo các đơn vị y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật tại các cơ sở cách ly y tế tập trung theo quy định.

Cơ quan quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, tổ chức lực lượng đảm bảo hoạt động của cơ sở cách ly tập trung.

Nguồn tin: http://baokontum.com.vn/

[Trở về]

Các tin mới hơn: