Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, đặc biệt chất thải phát sinh liên quan đến COVID-19

Người đăng: Admin Ngày đăng: 15:16 | 17/05 Lượt xem: 723

Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1431 /UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, đặc biệt chất thải phát sinh liên quan đến COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường công tác quản lý chất thải y tế; thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y tế theo đúng quy định, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định liên quan đến phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, đặc biệt đối với các chất thải nguy cơ lây nhiễm nói chung, chất thải liên quan đến COVID-19 nói riêng tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19; kiểm tra hoạt động xử lý chất thải y tế tại các cụm xử lý chất thải y tế tập trung trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (nếu có).

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan triển khai Văn bản số 1301/UBND-KGVX ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc gia hạn tham mưu Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý chất thải y tế tại mục 1 nêu trên.

 


UBND các huyện, thành phố bảo đảm các điều kiện để tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển để xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức quản lý, điều trị COVID-19 tại nhà, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh, điều kiện kinh tế - xã hội tại các địa phương, không để lây nhiễm dịch bệnh thông qua chất thải lây nhiễm phát sinh. Rà soát, đánh giá lại những phương án, biện pháp quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động quản lý, cách ly, theo dõi điều trị COVID-19 tại nhà trong đợt dịch COVID-19 cao điểm vừa qua, đánh giá những mặt tồn tại để rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp giải quyết để sẵn sàng triển khai, ứng phó trong những đợt dịch trong tương lai (nếu có).


Nguồn tin: kontum.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên kết

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

00001194087

Số người đang Online: 67
 

Chuyên trang Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Trung tâm CNTT và TT Kon Tum (Sở TT&TT) số 339 Bà Triệu-TP Kon Tum